Weet Wat Je Zegt logo

Weetwatjezegt.nl

Organisaties communiceren graag aan de telefoon, face to face, online of schriftelijk met consumenten om deze aan zich te binden. Wervende dialoog (klant contact) met een consument moet echter aan een toenemend aantal diverse (wettelijke) eisen voldoen. Eisen waar in de uitvoering van klant contact altijd aan moet worden voldaan door individuele medewerkers. De overheid ziet er steeds nadrukkelijker op toe dat organisaties zich ook daadwerkelijk aan de regels houden.

Hoe krijgt u deze medewerkers op het juiste kennisniveau?

Weetwatjezegt.nl, stelt u in staat medewerkers accuraat maar laagdrempelig kennis te laten maken met de regels. Dat stelt u weer in staat zich te richten op uw core business. Bovendien is het platform gebaseerd op zelfstudie. De medewerker kan zelfstandig de stof tot zich nemen en u krijgt automatisch bericht wanneer deze klaar is en met welk resultaat de stof doorlopen is.

Weetwatjezegt.nl is het eerste en enige online e-learning platform, waar medewerkers laagdrempelig kunnen leren over toepasselijke wet- en regelgeving voor (wervend) klant contact. Weet wat je zegt heeft programma’s voor zowel de profit als de non profit sector. Voor medewerkers van commerciële bedrijven en ook fondsenwervende instellingen. De stof wordt uitgelegd op een voor medewerkers uitermate toegankelijke manier.

Wilt u ook gegarandeerd werken met actueel getrainde medewerkers. Neem dan hier contact met ons op.