sector

Privacy in het onderwijs

Scholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om dat zorgvuldig en veilig te doen en hebben volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.

Ontdek wat er in deze e-learning zit
Enthousiaste gebruikers van Weetwatjezegt
Essent
Amnesty international
DPG Media
APG

E-learning

Om onderwijsinstellingen te helpen de privacy goed te waarborgen, hebben wij e-learnings ontwikkeld die zijn toegespitst op vijf aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn de randvoorwaarden om privacy binnen organisaties goed te borgen.

  • Governance
  • Beleid
  • Werkprocessen
  • Bewustwording en training
  • Beheer en opslag

Bewustwording

Medewerkers die de e-learnings volgen die leren hoe een onderwijsinstelling met de persoonsgegevens om moet gaan. Ze ontwikkelen het benodigde bewustzijn rondom privacy en om situaties te herkennen waar privacyvraagstukken spelen.

inhoud

Wat bieden wij u aan:

Met het Privacy Compliance pakket haalt u in één keer alle benodigde kennis in huis met bij de functie passende bewustwordingsprogramma's:

Privacy Basics

De e-learning Privacy Basics is een korte, laagdrempelige introductie tot het privacyrecht. In Privacy Basics gaan we in op het begrip privacy en op de privacy principes. Privacy Basics is speciaal opgesteld voor medewerkers die de basis moeten kennen van de AVG.

Meer weten?

Privacy Awareness

Een compact programma gericht op bewustwording van alle medewerkers binnen uw organisatie betreft de rechten en plichten uit de AVG.

Meer weten?

Privacy in de praktijk

Een programma geschikt voor medewerkers die de basis van de AVG op een interactieve en multimediale manier willen leren.

Meer weten?

Meldplicht Datalekken

Een korte introductie tot het begrip datalek en de meldplicht, hoe te handelen bij een datalek en welke verantwoordelijkheden een organisatie hierin heeft.

Meer weten?

Security Awareness

Aan de hand van beveiligingsincidenten uit de praktijk wordt uw medewerker bewust gemaakt van de risico's van onzorgvuldig handelen en hoe het lekken van persoonsgegevens kan worden voorkomen.

Meer weten?

Alle voordelen op een rij:

Basiskennis eenvoudig uitgelegd

De inhoud van onze programma’s wordt samengesteld met en door consultants die de praktijk van dichtbij meemaken. Uw medewerkers worden in voor hen begrijpelijke taal getraind.

Directe toetsing

Uw medewerkers worden laagdrempelig getraind en getoetst in kennis van toepasselijke wet- en regelgeving voor privacy.

Een certificaat na afloop

Uw medewerkers ontvangen na afloop een bewijs van deelname en zijn aantoonbaar getraind. Indien gewenst is er optioneel de mogelijkheid tot een formele toetsing van de kennis betreft wet- en regelgeving, hiermee kan een certificaat worden behaald.

Train uw medewerkers eenvoudig en snel!
vraag een offerte aan

Ook benieuwd naar onze andere thema's?


Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze nieuwsbrief.

Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief geeft u ons toestemming om u maximaal één keer per maand op de hoogte te houden van zowel onze dienstverlening als relevant nieuws. Toch geen interesse meer? Dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de link onderaan onze e-mails.